På Lekstugans Förskola har vi haft Barnyoga i verksamheten sedan 2009.

Vi lever i ett samhälle där tempot är högt både hos barn och vuxna.

Vi som arbetar med barn har tillsammans med föräldrarna ett stort ansvar för deras välbefinnande och möjligheter till utveckling.

Runt om i världen finns idag mer än 250 olika former av yoga.

Sex förmågor som utvecklas hos barn när de utövar yoga:

1. Muskelstyrka, smidighet, uthållighet

2. Förmåga att slappna av

3. Självförtroende och självkänsla

4. Emotionell kompetens

5. Kommunikationsförmåga

6. Inlärningsförmåga

Ryggraden stärks, musklerna hålls elastiska och ledernas rörlighet förbättras.

Nervsystemet kan arbeta mer effektivt.

Lungkapaciteten och blodcirkulationen ökar.

Samordningen mellan hjärnhalvorna förbättras.

Ökad kroppsmedvetenhet.

YOGA STÄRKER BARNENS SJÄLVKÄNSLA