Vill du vara delaktig i en förskola där vi sätter barnet i centrum och kontinuerligt arbetar med värdegrundstenarna
SAMSPEL - SJÄLVKÄNSLA - HANDLINGSKRAFT
En förskola där vi framhäver värdet i Pedagogens utveckling i Yrkesrollen och erbjuder fortbildning och friskvård.
På vår förskola har vi ett medvetet arbetssätt för att minimera stressfaktorer både i barngrupp och i Pedagog uppdraget.
Vi har ett förklarande förhållningssätt i samspelet med föräldrar och ser betydelsen i förälders delaktighet i barnets utveckling i
SAMSPEL - SJÄLVKÄNSLA - HANDLINGSKRAFT.
Vårt arbetssätt och vår barnsyn utgår från barnets förmågor och vi belyser
Det Kompetenta Barnet.

Känner du dig inspirerad, ta gärna kontakt med oss.