Personuppgiftspolicy gällande Lekstugans förskola  
                            
På Lekstugans förskola är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.
 All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.
Denna personuppgiftspolicy beskriver Lekstugans förskolas behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem är Personuppgiftsansvarig?
  

Lekstugans förskola, ekonomisk förening  org.nr. 769614-6336, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Lekstugans förskola dina personuppgifter?

Lekstugans förskola samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du ansöker om förskoleplats/ arbete via vår e-post eller via post.

 Vilka uppgifter behandlas?

 Lekstugans förskola behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot Er.

Varför behandlar Lekstugans förskola uppgifter om dig?

 Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål
•För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 •För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
 •För att administrera, placera, fakturera och lönehantera.
•För att skicka dig sms-aviseringar gällande verksamheten eller annan information.
 •För att via e-post skicka ut information rörande verksamheten.

När har Lekstugans förskola rätt att behandla dina personuppgifter?

Lekstugans förskola har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Lekstugans förskola kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan Lekstugans förskola behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används för administrering samt i verksamheten av Lekstugans förskola.

 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Lekstugans förskola sparar dina personuppgifter i enlighet med syftet med lagringperioden. Tydligare anvisningar finns i personuppgiftsregistret.

Vad har du för rättigheter?

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Lekstugans förskola
Blåsgatan 7
821 60 Arbrå

e-post : lekstugansforskola@hotmail.se

Hur skyddas dina uppgifter?

 Lekstugans förskola värnar om din integritet. Lekstugans förskola arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vid frågor eller synpunkter, kontakta personuppgiftsansvarig:

Lekstugans förskola
Blåsgatan 7
821 60 Arbrå
e-post: lekstugansforskola@hotmail.se