Vårt kösystem är godkänt av kommunen.

 

1. Förskolan skall se till barngruppens behov av ålder. Förskolan skall ha en jämn åldersfördelning.

 

2. Syskon till redan inskrivna barn har förtur.

 

3. Datum för inskrivning i kösystemet.

 

För er som har stått i kö på Lekstugans förskola en längre tid kan det innebära att barn som har ett senare inskrivningsdatum går före er pga. att vi måste se till punkt 1 och 2 först.

Det är alltså inte inskrivningsdatum som påverkar delgivning av plats i första hand.

 

På enskilda förskolor har vi inte plats garanti, dvs vi har ej skyldighet att ge ert barn plats inom en viss tid. Detta gäller på Kommunens förskolor.

 

Du kan ställa ditt barn i kö på två sätt:

 

1. Sänd ett mail till Lekstugansforskola@hotmail.se med barnets namn, födelsenummer, önskat inskolningsdatum, adress och telefon

 

2. Sänd ett brev till Lekstugans förskola Blåsgatan 7, 820 10 Arbrå. Med barnets namn, födelsenummer, önskat inskolningsdatum, adress och telefon

 

Vi kontaktar er om plats tilldelas.