* Vi arbetar utifrån Det Kompetenta Barnet och arbetar medvetet med Samspel - Självkänsla - Handlingskraft

* Vi delar barnen i mindre grupper under större delen av dagen.

* Vi arbetar med TEMA utifrån terminsplanerat schema.

* Barnyoga.

* Leken har en central roll på Lekstugan.

* Lekstugans Dag - på förskolans dag bjuder vi in till Lekstugans Dag då vi bla visar verksamheten.

* Vi arbetar kontinuerligt med Pedagogen /Yrkesrollen/Ledarrollen-då vi ser sambandet mellan den medvetne Pedagogen och en proffessionell förskola.
* Vi inspireras av Reggio Emilia, Yogisk livsfilosofi, Jesper Juul, Lou Rossling, Kaj Pollack, Ylva Ellneby.

*Vi startade i augusti 2006.

*Vi har tillstånd för 43 barn. Dessa är fördelade på två avdelningar:

*På Lillstugan går de barn som är 1-3 år.

*På Storstugan går de barn som är 3-5 år.

 

Vår förskola drivs genom att vi får en sk barnpeng från kommunen.

Vårdnadshavare betalar samma avgift som den kommunala taxan och den betalas in till kommunen. Det är inga mer eller mindre kostnader att ha sina barn på en enskild förskola.

 

Vi följer samma regler som kommunen vad det gäller öppettider, barnomsorgsavgift, uppsägningstid 1 mån,

I dagsläget går 15-timmarsbarnen tisdag, onsdag och torsdag kl 8.30-13.30.
 


Vi önskar stänga förskolan 2  veckor under sommaren, v 29 & 30

 

Vår verksamhet följer Lpfö98, Läroplanen för förskolan.