Monika Bastin - Förskolechef
Malin Jonsson - Förskolechef
Malin Lund
Cecilia Schöning
Maud Wiger
Lena Milebo
Sussi Olsson
Hanna Tranevall
Malin Bastin
Frida Fransson