Monika Bastin - Förskolechef
Malin Jonsson - Förskolechef

Förskollärare
Ida Söderberg
Therese Westelius Brunzell
Lena Milebo
Sussi Olsson
Cecilia Schöning

Barnskötare
Maud Wiger
Malin Lund

Kök,Städ och viss tid i barngrupp
Hanna Tranevall